Polityka prywatności

Niniejsza witryna, logo i nazwa „Amare”, logo „Novae Res” oraz nazwy „Novae Res”, „Wydawnictwo Novae Res” i „Novae Res — Wydawnictwo Innowacyjne” są własnością Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Novae Res s.c.).

Informacje zamieszczone na witrynie novaeres.pl mają jedynie charakter informacyjny i choć dokładamy wszelkich starań, aby zawartość była precyzyjna i aktualna, to nie może ona stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Novae Res s.c.). Zawartość niniejszej witryny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Witryny, do których prowadzą łącza z witryny novaeres.pl, nie znajdują się pod kontrolą Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Novae Res s.c.) i nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość żadnej połączonej witryny oraz łączy znajdujących się w połączonych witrynach.

Wszelkie obrazy, multimedia i inne zasoby zewnętrzne należą do swoich twórców i są chronione przez prawa autorskie.

Wszystkie informacje o użytkowniku, w szczególności dane osobowe oraz adresy e-mail podawane w formularzach na witrynie novaeres.pl, są gromadzone jedynie w celach wewnętrznych Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Novae Res s.c.) i służą dostosowaniu oferty do oczekiwań i preferencji klienta oraz informowaniu go o nowościach w ofercie. Dane te znajdują się w siedzibie spółka Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Novae Res s.c.), są chronione nowoczesnymi zabezpieczeniami i nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych wydawnictwa Novae Res.

Wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail wysyłane z domen novaeres.pl, zaczytani.pl oraz innych domen należących do Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Novae Res s.c.) są przeznaczone tylko dla ich adresatów. Dostęp osób trzecich do tych wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie są Państwo adresatami przedmiotowych wiadomości, informujemy, że ich rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. W takim wypadku prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Cookies i podobne technologie podmiotów trzecich
Witryna novaeres.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer do urządzenia internauty. Ustawienia przeglądarek internetowych mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o próbach ich każdorazowego przesłania do urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies użytownik może zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Informacje o zarządzaniu plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach:

Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/

Firefox:
http://support.mozilla.org/

Chrome:
http://support.google.com/

Opera:
http://help.opera.com/

Safari:
http://support.apple.com/

W przypadku niedokonania zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z witryny novaeres.pl. Serwisy prowadzone przez Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. korzystają ponadto z oprogramowania analitycznego Google Analytics/Google Tag Manager zamieszczającego w urządzeniu końcowym użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach.

Dane osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Novae Res s.c.), NIP 5862199611, REGON 220466857, z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 9/4, 81-368 (zwana dalej Administratorem). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 660 850 200 lub pod adresem e-mail: sekretariat@novaeres.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu obsłużenia Pani/Pana zgłoszenia, wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą.

W opisanym powyżej celu Administrator może przetwarzać następującego kategorie Pani/Pana danych osobowych: (1) imię i nazwisko (lub pseudonim), (2) adres zamieszkania, (3) inny adres do korespondencji, (4) numer telefonu, (5) adres e-mail oraz (6) wiek.

Pani/Pana osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Administratora. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez Administratora.

Ponadto, w związku z korzystaniem przez spółkę Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oprogramowania analitycznego Google Analytics/Google Tag Manager w świetle obowiązującego prawa administratorami Pani/Pana danych w ramach ww. usług mogą być również podmioty trzecie. Więcej informacji na temat tego, jak Google wykorzystuje dane użytkowników, znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

© Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Novae Res s.c.), ul. Świętojańska 9/4, 81-368 Gdynia, Polska.

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020 r.